Spoločnosť RM-S Market, o. c. p., a. s. poskytuje široké portfólio investičných služieb v oblasti sprostredkovania nákupu a predaja slovenských aj zahraničných cenných papierov pre inštitucionálnych aj retailových klientov prostredníctvom Internetu.
Medzi hlavné služby spoločnosti patrí on-line obchodovanie na zahraničných kapitálových trhoch, sprostredkovanie nákupu a predaja zahraničných dlhopisov a stripov, sprostredkovanie nákupu a predaja cenných papierov emitentov v SR, investičné poradenstvo a obstarávanie vydávania emisií.
Obchodovanie s cennými papiermi
Služby člena centrálneho depozitára cenných papierov SR
Sprostredkovávame obchodovanie s cennými papiermi na kapitálovom trhu SR prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave ako jej riadny člen.
Spoločnosť RM - S Market, o.c.p., a.s začala poskytovať od. 22.3.2004 ako prvá na Slovensku svojim klientom služby člena centrálneho depozitára.
Online obchodovanie na svetových akciových trhoch
Správa aktív
Obchodujte online z jedného účtu akcie, dlhopisy, opcie, futures, komodity, CFD a FOREX
RMS Finport.
Radi by ste investovali na kapitálových trhoch a neviete ako? Pravé pre Vás sme pripravili niekoľko moderných investičných produktov v podobe štandardizovaných portfólií, z ktorých si určíte vyberiete.
Úvodná stránka       Kontaktujte nás       Fórum