Kontakt

Kontakt RM-S Market, o.c.p., a.s.
Nám. SNP 14, P.O. Box 127, 810 00 Bratislava 1
Telefón: +421-2-593 29 211
Fax: +421-2-593 29 517
email: rmsmarket@rmsmarket.sk

Pobočky spoločnosti Bratislava:
Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, telefón +421-2-593 29 211
Košice:
Štúrova 7, 040 01 Košice, telefón: +421 908 965 714
Nitra:
Piaristická 2, 949 01 Nitra, telefón: +421 908 965 719
Otváracie hodiny Obchodné miesta v Bratislave, Košiciach, Nitre:
Pondelok, Utorok, Štvrtok  8:00 – 16:30
Streda       8:00 – 17:00
Piatok        8:00 – 15:00

Na obchodnom mieste v Bratislave na Nám. SNP 14 sú služby klientom poskytované nepretržite počas celých otváracích hodín, vrátane prestávky na jedlo a odpočinok (t.j. obedová prestávka).
Na ostatných obchodných miestach sa služby v čase prestávky na jedlo a odpočinok (t.j. obedová prestávka) neposkytujú.

Bankové spojenie ČSOB, a.s., 0155297363/7500
slúži pre vklad peňažných prostriedkov pre obstaranie kúpy cenných papierov » [ako vyplniť platobný príkaz]

ČSOB, a.s., 255022893/7500
slúži pre vklad peňažných prostriedkov pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára  » [ako vyplniť platobný príkaz]

ČSOB, a.s., 255057893/7500
vklad peňažných prostriedkov na úhradu poplatkov za vedenie majetkového účtu v evidencii člena  » [ako vyplniť platobný príkaz]

Údaje o spoločnosti
obchodné meno : RM – S Market, o.c.p., a.s.
sídlo : Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
IČO : 35 799 072
IČ DPH : SK2020280911
DIČ : 2020280911
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 2586/B
Úvodná stránka       Kontaktujte nás       Fórum