Kontakt

Kontakt JELLYFISH o.c.p., a.s.
BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava 1
Telefón: +421-2-593 29 211
Fax: +421-2-593 29 517
email: rmsmarket@rmsmarket.sk

Obchodné miesto pre poskytovanie služieb klientom: Bratislava:
BBC 1, 6. poschodie, Blok A, Plynárenská 1 Bratislava
Telefón: +421-2-593 29 211
Mobil: +421 908 965 716
Mobil: +421 908 965 714
Otváracie hodiny Obchodné miesto v Bratislave:
Pondelok - Piatok  9:00 – 17:00

Bankové spojenie Banka: ČSOB, a.s.
IBAN číslo účtu: SK74 7500 0000 0001 5529 7363
SWIFT kód banky: CEKOSKBX
slúži pre vklad peňažných prostriedkov pre obstaranie kúpy cenných papierov » [ako vyplniť platobný príkaz]

Banka: ČSOB, a.s.
IBAN číslo účtu: SK08 7500 0000 0002 5502 2893
SWIFT kód banky: CEKOSKBX
slúži pre vklad peňažných prostriedkov pre poskytovanie služieb člena centrálneho depozitára  » [ako vyplniť platobný príkaz]

Banka: ČSOB, a.s.,
IBAN číslo účtu: SK79 7500 0000 0002 5505 7893
SWIFT kód banky: CEKOSKBX
vklad peňažných prostriedkov na úhradu poplatkov za vedenie majetkového účtu v evidencii člena  » [ako vyplniť platobný príkaz]

Údaje o spoločnosti
obchodné meno : JELLYFISH o.c.p., a.s.
sídlo : BBC 1, Plynárenská 1, 829 01 Bratislava - Ružinov
IČO : 35 799 072
IČ DPH : SK2020280911
DIČ : 2020280911
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 2586/B
Úvodná stránka       Kontaktujte nás       Fórum